Herkesin bir hikayesi vardır. Bu hikayelerin çoğunu "yazsanız roman olur". Benim hikayem de öyle. Korkmayın, burada sadece kısa bir hikaye var.

Gelişmeleri bekleyerek yaşamak yerine, öngörü ve sezgilerimle gelişmelere hazırlanmayı tercih ediyorum. Araştırmayı, sorumluluk almayı, kararlı davranmayı ve değiştirmeyi yaşam ilkesi edinmeye çalışıyorum. Yalnız başaramayacağımı düşündüğüm için, kendim gibilerle birlikte daha iyi yaşam koşulları oluşturmayı amaçlıyorum.

Çocukluğum Ankara, Çankaya'da geçti. Köşkte değil ama çok yakınında.

Kaliteli, özgür ve geniş bir çevrede oyun oynama şansı buldum. Toprak sahalarda futbol; geniş kırlık ve ağaçlık alanlarda kovalamaca, saklanbaç ve binbir çeşit oyun oynadım. Arkadaşlarımla paylaştığımız sırlarımız ve büyülü hayallerimiz vardı. İlkokulum Çankayada Halide Edip Adıvar İlkokuludur. Orta eğitimimi Ankara, Çankaya Lisesi'nde tamamladım. İyi bir eğitim aldım.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünün başarılı mezunlarından biriyim. O dönemde, Türkiye'de, yurtdışında eğitim bursu kazanan dört psikoloji mezunundan biriyim. Hacettepede Deneysel Psikoloji alanında yüksek lisans yaptım. Eğitimim süresince sosyal gruplar, sözel olmayan iletişim, öğrenme psikolojisi, psikofizyoloji, bilimsel yöntem ve buna ilişkin felsefi yaklaşımlar gibi konulara özel ilgi gösterdim. Bir de İngilizce öğrenmeye zaman ayırdım. Yüksek lisans danışmanım Prof.Sirel Karakaş bir sanatçı özeniyle düşünme ve araştırma becerilerimi yeniden inşa etti. Bütün hocalarıma ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkür borçluyum.

Üniversite yıllarında bilgisayarı sadece yaşayan bir efsane olarak görmeyip, ondan nasıl yararlanabileceğimi anlamaya çalıştım. Saldırgan bir tutumla bilgisayara yakın olmak için fısat yaratıp, her olanağı sonuna kadar kullandım. Hacettepede İstatistik ve Biyofizik bölümünlerinden aldığım dersler ve arkadaşlarımın desteğiyle bilgisayarın "B"sini öğrenmeyi başardım.

Deneysel psikoloji yüksek lisans programına devam ederken Hacettepe hastanesinde yapılan bir araştırma projesinde çalışmaya başladım. Bir çok araştırma projesine yöntemin geliştirilmesi, veri toplanması, verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi ve yorumlanması konularında katkım oldu. Yaptığım işin gereği olarak veritabanı uygulamaları ve veri yönetimi konularında deneyim edindim.

Hastanedeki çalışmalarım devam ederken bir arkadaşımla birlikte Uzman Yuva’yı (anaokulu) kurduk. Beş yıl boyunca güzel çocuklar yetiştirdik. Bir eğitim kurumunu yönetmek, özellikle küçük çocukların eğitimine katkıda bulunmak, hayatımın en güzel yaşantılarından biridir. Bu arada hastanedeki çalışmalarıma ve küçük veritabanı uygulamaları yapmaya devam ettim.
SFS (Stratejik Fonksiyonel Sistemler) bilişim sektörü ile bağımı daha da güçlendirdi. SFS'nin Deloitte & Touche ile birlikte yaptığı Sağlık Bakanlığının Temel Sağlık İstatistikleri projesinde eğitmen olarak çalışmaya başladım. Bu proje Birleşmiş Milletler tarafından detekleniyor ve denetleniyordu. Kısa zamanda Eğitim Grubu Lider Yardımcılığına ve ardından Help Desk Koordinatörlüğüne yükseldim. Bu görevlerde bilgisayar ağları ve kurumsal veritabanı uygulamaları konusunda deneyim kazandım.

Bir sonraki adımım CNA'da (CityNet Ankara) internet temelli bir işe başlamak oldu. Türk-Alman ortaklığı olan CNA, internet içerik sağlayıcılığı yaptı. CNA'da internet teknolojilerini öğrendim.

İlk bakışta yaptığım işler ilgisizmiş gibi görünür. Oysa, deneysel psikolojiden, bilişime güçlü bir bağ vardır. Her ikisinde de bilgi işleme süreçleri üzerinde çalışılır. Aynı şekilde veri yönetim sistemleri ile bilgisayar ağları arasında da güçlü bağlar vardır. Bu ilişkiler benim yaptığım işleri sentezlememi ve birlikte yürütmemi kolaylaştırdı. Buna karşılık, giderek bir bilişim profesyoneli olma rolünü benimsedim.

KilimNet'in Ankara ofisinde (şimdi KNet) bir profesyonel olarak çalıştım. İnternet servis sağlayıcılığı yapan; yerel ve geniş alan ağları kuran KilimNet'in Ankara biriminde iki yıl çalıştım. Sinan Tandoğan ve H.Sait Ölmez'in akademik yaklaşımı ile LAN/WAN tasarımı, internet teknolojileri ve bilişim sektörünün çalışma kültürünü öğrendim. Büyük devlet kuruluşları için kritik önemde LAN/WAN projelerinde; intranet ve internet projelerinde Sistem Mühendisi olarak çalıştım. FLEXNET adı verdiğimiz, küçük kuruluşlar için internet erişimi ve intranet içeren bir network paketi geliştirdik.

İktisat Bankası, Bilgi İşlem Sistemleri Biriminde çalışmaya başladığımda büyük bir kuruluşun bilgi işlem altyapısı hakkında gerekli temel bilgilere sahiptim. İktisat Bankasında çok başarılı bir ekibin parçası olarak çalışma şansı buldum. İnternet teknolojileri ve kurumsal uygulamaların iyi örneklerinin kullanıldığı ve geniş eğitim olanaklarının olduğu bu ortamda teknoloji bilgimi artırdım ve kişisel gelişimimi sürdürme şansı buldum. Kurumsal internet/intranet teknolojileri ve mail sistemleri konusunda uzmanlığımı pekiştirdim. Bankanın mail sistemi ve iş akış sistemimlerinin sistem mühendisliğini yaptım.

İktisat Bankası, finans sektöründe yaşanan ağır krizden etkilendi. Çalıştığım birimde, dışarıdan alınamayan eğitimlerin yetkin çalışanlarca verilmesi yolu benimsendi. Psikoloji bilgim ve konuya özel ilgim dolayısıyla "kişisel gelişim" konularına ilişkin eğitimleri benim vermem istendi. Sahip olduğum bilgileri ortamın ve katılanların özelliklerine uygun olarak derleyip sundum. Dinleyen arkadaşlarım beğendiklerini söyleyince (ben onların yalancısıyım) sunum notlarımı geliştirip web sitemde yayınladım. Bu süreç beni yeniden kişisel gelişim ve genel olarak psikoloji konularına yaklaştırdı.

Son zamanlarda iş yaşamı, "yeni ekonomi", değişim, iş süreçlerinin düzenlenmesi gibi konularla da ilgileniyorum. Katılımcısı olduğum FastCompany CoF İstanbul bu ilgimi sürdürmemde büyük rol üstleniyor. İstanbul CoF benzer konulara ilgi duyan entellektüel gönüllülerden oluşuyor. Amaç ilgi duyulan konuların paylaşılması yoluyla herkesin kendini geliştirmesi. Tabi işin sırrı biraz da Tayfun Demiröz'ün yaratıcı ve olumlu liderlik özelliklerinde.

Nisan-Eylül 2002 arasında bir yandan iş aradım, diğer yandan freelance modeli ile küçük işler yaptım. Doküman yönetimi, iş akış uygulamaları, KOBİ'lerde iş süreçlerinin düzenlenmesi gibi konularda küçük projelere katıldım. Bu arda "internette bilimsel yayıncılık" hayalimi gerçekleştirmek üzere küçük girişimler başlattım.

Eylül 2002'den itibaren Şekerbank/Şekerbilişim AŞ'de intranet sistemlerini geliştirmek üzere çalışıyorum.

Özetle, yapmaktan hoşlandığım ve iyi yaptığımı düşündüğüm şeyleri yapabildiğim kadar bir arada sürdürmeye devam ediyorum.

 

 

Ailemiz

Olcay

Özgür'ün Resimleri

Fotograflarımızdan

 

 

Hobilerim


Merhaba   Bilişim   Psikoloji   İş Yaşamı   KENDİMCE  


web counter