PERFODA
Kişisel Gelişim Hizmetleri

 

Yaratıcılık ve Rekabet *

Dursun Akkurt, Temmuz 2003

Özet:

Yaratıcılık iş alanında çok değerli bir özelliğe dönüşür. Ürünün tasarlanması, üretilmesi, satılması, alınması ve tüketilmesi sürecinin tümünde yaratıcılık çok önemli rol oynayabilir.

İş alanında yaratıcılığın rekabetle ilişkisini çok kısa ve öz olarak değerlendirmeye çalıştık.

Yaratıcılık sadece benzeri olmayan yeni şeyler üretmek değildir. Ürün estetik veya yararlı olmalıdır. İşte ekonomik değere dönüşen de budur. Bu değeri üreten birey ve şirketler büyük rekabet avantajı yakalıyorlar. Çünki, yaratıcılık rekabet gücü sağlayan bir değerdir.

Şirketler ürün ve hizmetlerine getirdikleri yenilik ve kaliteyle piyasada yer buluyorlar. Bu konuda yaşanan büyük rekabet yaratıcılığı kendi başına bir ürüne dönüştürüyor. Büyük şirketler kendileri dışında üretilen yeni ürün ve hizmetleri satın alarak hem yaratıcılığı satın alıyor hem muhtemel rakiplerini yok ediyorlar. Teknoloji şirketlerinin yıllık “venture capital” bütçeleri yüzmilyonlarca dolarla, AR-GE bütçeleri ise daha da büyük rakamlarla ifade ediliyor.

Şirketler, bir rekabet unsuru olarak, yaratıcılığı sahipleniyor ve kullanıyorlar. Yönetimden, sorunlara yaratıcı çözümler getirmesi bekleniyor. Sadece AR-GE’nin değil her çalışanın ürün geliştirme etkinliğine yaratıcılığıyla katılması isteniyor (Jensen, 2002). Pazarlama ve satışın, bilinen yöntemlerden fazlasını bulması ve uygulaması isteniyor. Müşterilerin deneyim ve beklentileri (yaratıcılığı) sürekli dinleniyor ve üretime yansıtılıyor. Rekabet üstünlüğü “büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutar” biçiminde ifade ediliyor (Jennigs ve Haughton, 2001). Böylece, en iyinin herkesten önce ve herkesten ucuza üretilmesi için yaratıcılıktan yararlanmak amaçlanıyor.

İş alanında yaratıcılığın bulunması ve artırılması için özel bir çaba gösteriliyor. Oyun temelli “Lego Serious Play” yöntemiyle çalışanların yaratıcılığını ölçmek, geliştirmek ve kullanmak için çalışmalar yapılıyor (Demiröz, 2003). Şirketler yaratıcılığı artırmak, desteklemek ve yararlanmak için kurumsal önlemler alıyorlar. 3M, Motorola, Ford, Sony, Dupont, HP, Nokia, Lucent Technologies, Arçelik, Vestel, Turkcell gibi devler yaratıcılığa büyük önem veriyorlar. Çalışanların yaratıcılıklarını artırmak için yaratıcı proje ekipleri kurmak, kurum içi sansürsüz iletişim olanaklarını artırmak, dikey örgütlenme yapılarını yatay yapılara dönüştürmek, yaratıcılık eğitimi, yaratıcılığı destekleyen çalışma ortamları hazırlamak gibi uygulamalar yapılıyor (Besemer, 1999; Cave, 2003).

Jensen B: Work 2.0. Perseus Publishing. 2002.

Jennigs J ve Haughton L: Büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutar. Çev: Şefika Komçez. KoçSistem Yayınları, 2001.

Demiröz T: Yaratıcılık. 2003. (web dokümanı)

Besemer AD: Creativity and Innovation: Culture Transformation. 1999. (web dokümanı)

Cave C: Creativity Basics: Enhancing Creative Competency. 2003. (web dokümanı)

* Bu yazı Önce Kalite Dergisinin, Ağustos 2003 (Yıll:11, Sayı: 70) sayısında yayınlanmıştır.Telefon: +90 (544) 421 49 89
E-mail: dakkurt@yahoo.com
© 2014 Dursun Akkurt, Tasarım: Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
© Telif Hakkı ve Yasal Kullanım Koşulları