PERFODA
Kişisel Gelişim Hizmetleri 

Kişisel Gelişim: Diğer Yaklaşımlar

Dursun Akkurt, Ekim 2013

Özet:

Kişisel Gelişim kavramlarına ilişkin bir dizi kısa notlardan biri: Diğer Yaklaşımlar.

Kişisel gelişim alanına önemli katkısı olan spor, sanat ve diğer disiplinler üzerinde durulmuştur. Kabul etmek gerek ki burada sayılamayacak kadar çok sayıda farklı disiplin kişisel gelişim konusuna katkıda bulunmaktadır. Spor, sanat, iş dünyası gibi çok farklı alanlardan profesyoneller ve işadamları kişisel gelişim açısından dikkate değer eserler ortaya koymaktadır.

Bu yazıda spor, sanat, iş dünyası gibi farklı etkinlik alanlarından kişisel gelişim alanına yapılan katkılar açıklanmıştır.

Önceki yazılarda davranış bilimleri, sosyal bilimler, din öğretileri ve felsefe yaklaşımlarının kişisel gelişim alanına katkıları üzerinde duruldu. Bu yazıda amacımız kişisel gelişim alanına önemli katkısı olan diğer disiplinler üzerinde durmaktır. Kabul etmek gerek ki burada sayılamayacak kadar çok sayıda farklı disiplin kişisel gelişim konusuna katkıda bulunmaktadır. Spor, sanat, iş dünyası gibi çok farklı alanlardan profesyoneller ve işadamları kişisel gelişim açısından dikkate değer eserler ortaya koymaktadır.

Spor sadece beden gelişimi açısından değil zihinsel gelişim açısından da çok önemlidir. Spor yapan insanların bedensel olarak daha sağlıklı oldukları hem bir genel kabul hem de bilimsel kanıtlarla desteklenmiş bir gerçektir. Aynı şekilde sporun depresyon, stres gibi zihinsel günlük yaşam sorunlarıyla başa çıkma yolunda çok yararlı olduğu da tespit edilmiştir. Düzenli spor yapıldığında solunum, dolaşım, boşaltım gibi beden sistemlerinin düzene girdiği ve buna paralel olarak beynin ve sinir sisteminin de olumlu etkilendiği gözlenmektedir. Doğal olarak sinir sistemindeki düzen ve rahatlık düşünce ve duygu durumunu da olumlu etkilemektedir.

Bireysel sporlar bedenden başlayarak zihnimizi rahatlatmakta kendimizle ve çevremizle etkileşimlerimizi olumlu yönde değiştirmektedir. Takım sporlarının diğer insanlarla birlikte hareket etme, gruba uyum sağlama, birlikte iş yapma, başarı ve başarısızlığı başkaları ile paylaşma, başkalarının duygularını daha iyi anlama gibi sosyal gelişim açısından çok önemli yararları vardır. Satranç, bulmaca çözme, bilgi yarışmaları gibi zihinsel sporlar belki bedensel gelişime fazla katkıda bulunmuyorlar ancak yukarıda sayılan zihinsel avantajların çoğunu fazlasıyla karşılıyorlar. Spor ritim duygusunu geliştirerek, zamanlama becerisini geliştirerek, kendi bedenini ve zihnini tanımayı, gizli potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayarak kişiyi geliştirmektedir.

Bu arada fiziksel şiddete dayalı “sporlar” kişisel gelişim açısından yararlı sayılamazlar. Açık yaralama riski taşımalarına rağmen sadece bedensel etkinlik olmalarından dolayı “spor” sayılmaları kabul edilemez.

Plastik sanatlar malzemelerin şekillendirilmesi, renklendirilmesi ve kullanılmasıyla benzeri olmayan yeni ürünler yaratılmasına olanak vermektedir. Yapılan işin tasarım, gerçekleştirme ve sunum gibi farklı aşamaları vardır. Her aşamada ortaya konan performansın hem bedensel hem de zihinsel etkileri kişisel gelişim açısından çok olumlu sonuçlar verebilmektedir. Sanatçılar fikri oluşturma, tasarlama, ürünü gerçekleştirme, izleyicilere sunma sürecinde yerine göre konsantrasyon, dikkat, yaratıcılık, sorun çözme, iletişim gibi kişisel becerileri kullanmaktadırlar.

Bilgisayarlardaki gelişme ile birlikte sayısal (dijital) sanatlar da plastik sanatlar grubu içinde ya da yanında yerini almıştır. Sayısal sanatlar pek çok açıdan plastik sanatlara benzemektedir. Benzer avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Malzemesi ve malzemenin doğası farklı olsa bile fikir geliştirme, tasarım, hazırlama ve sunum aşamaları hemen hemen aynı özellikleri göstermektedir.

Tiyatro, sinema, müzik, dans gibi sahne ve performans sanatlarıda çok yönlü olarak kişisel gelişim açısından önemli faydalar sunmaktadır. Bireysel ya da grup halinde yapılan bu etkinlikler spor gibi bedensel ve zihinsel becerilerin geliştirilmesini sağlamakta ve davranış değişimi için uygun koşulları yaratmaktadır. Beden, zihin, sosyal etkileşim boyutlarının tümünde sanat ve spor büyük benzerlikler göstermektedir.

Edebiyatın kişisel gelişim alanına katkısı diğer sanatlara göre daha açık izlenebilecek niteliktedir. Çok eski zamanlardan beri edebiyat yazarların insanlara doğru ve yanlış davranış örneklerini en dolaysız yollarla anlattığı sanat dalı olmuştur. Öyküler, romanlar, efsaneler, şiirler ve bilinen bütün diğer edebi eserler insanlara doğrudan mesajlar verme, insanlara belirli davranış kalıplarını öğretme veya benimsetme kaygısı ile yazılmıştır. Bu yönüyle hemen her edebi eseri bir kişisel gelişim rehberi gibi değerlendirmek mümkündür.

Spor ve sanatın kişisel gelişime alanına katkısı çok doğal ve çok yönlüdür. Sporcular ve sanatçılar sadece etkinlikleri ile kendi kişisel gelişimlerine değil düşüncelerini, duygularını, yaşantılarını paylaşarak başkalarının kişisel gelişimlerine de önemli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca spor ve sanat etkinlikleri estetik duygusunu uyararak, yeni fikirler vererek ve değişik algılar yoluyla izleyicilerin kişisel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır.

Değişik iş ve etkinlik alanlarının saygın profesyonelleri ve işadamları da kendi alanlarındaki başarı, sorun çözme, yönetim, planlama, gerçekleştirme, ürün bilgisi gibi çok çeşitli bilgilerini paylaşarak kişisel gelişim alanına katkıda bulunmaktadır. Doğal olarak bu katkıların tümü sunanın yetkinlikleri oranında etkili ve yararlı olabilmektedir. Kitap, röportaj, belgesel film, fotoğraf albümü gibi çok değişik yöntem ve şekillerde karşılaştığımız anı, teknik bilgi, eleştiri gibi içerikler kişisel gelişim alanına önemli katkılar sağlamaktadır.

Yukarıda da değinildiği gibi bütün bu anlardan ve burada konu edilmeyen başka alanlardan gelen katkıların içerik, yöntem ya da bir başka açıdan sistematik bir ortak yönleri yoktur. Belki bundan dolayı yazım planı, bilgi üretme ve uygulama yöntemi gibi sistematik bir bütünlük söz konusu değildir. Ancak bu alanlardan gelen katkıların bir kaç ortak yönü gözardı edilmemelidir. Etkinliğin yapılması halinde yapanın kişisel gelişimi doğrudan etkilenmektedir. Etkinliği yapanın paylaşması halinde yaşantılar okuyan veya izleyen açısından yararlanılabilir örnek bilgi oluşturmaktadır. Etkinliğin kendisinin izlenmesi halinde ise izleyici hem olumlu zaman değerlendirme hem de örnek alma gibi faydalar elde edebilmektedir.

Daha önce sunulmuş olan yaklaşımlarda olduğu gibi bu gruptaki yaklaşımlarında bazı dezavantajları vardır. Yapılan etkinlik veya sunulan bilgi bilim disiplinine uygun güvenilir, geçerli ve yansız değildir. Tamamen kişisel, öznel ve durumsaldır. Bu nedenle etkinlileri yaparak, yapanların yaşantılarını öğrenerek veya etkinlikleri izleyerek yararlanmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekir. Spor ve sanat gibi etkinlikler mümkünse konuyu bilen uzmanların gözetiminde ve mümkünse eğitim alarak yapılmalıdır. Muhtemel uyumsuzluklar, sağlık riskleri ve maliyetleri dikkate almak gerekir. İzleyici olmak göreli olarak daha az riskli ve kolaydır. Yine de izlemeden önce konu hakkında bilgi edinmek ve varsa yapılan etkinliğin kurallarını önceden öğrenmek etkinlikten alınan faydayı artıracaktır.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak davranış bilimlerinden kişisel gelişim alanına yüksek nitelikli katkılar yapıldığını söyleyebiliriz. Muhtemel dezavantajları da dikkate alarak kişisel gelişim için bilimsel dayanağı olan çalışmaların tercih edilmesini öneririz. Yararlanmak üzere seçilen yazarların deneyim alanları ve eserlerin bütünlüklerine dikkat edilmelidir.Telefon: +90 (544) 421 49 89
E-mail: dakkurt@yahoo.com
© 2014 Dursun Akkurt, Tasarım: Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
© Telif Hakkı ve Yasal Kullanım Koşulları