PERFODA
Proje Hizmetleri 


Proje Yönetimi

İşinizde zaman zaman atılımlar yaparsınız. Bir sistem değişikliği, yeni bir sistem kurulumu, yeni bir ürün veya işinizin büyütülmesi gibi atılımlar birer projedir. Sınırlı bir zaman içinde, belirli kaynakları kullanarak yapılması gereken projelerde planlama ve koordinasyon önemlidir.

Çalışmaya başlamadan yapılacak işle ilgili planlar ve bilgi dokümanları hazırlanır. Çalışmada görev alacak, kontrolleri yapacak ve farklı sorumluluk üstlenecek her kes gerekli bilgilerle donatılır.

Proje disiplini ile işlerin zaman planı anlaşılır bir düzende yapılır. İşlerin sırası ve kimin hangi işi yapacağı çalışmaya başlamadan önce belirlenir.

Çalışmada hangi araç ve ekipmanları kullanılacağı önceden planlanır. Gerekli personel ve malzemenin tam ihtiyaç duyulan zamanda hazır olması sağlanır.

Her aşamada karşılaşılması mümkün aksaklıklar tahmin edilerek, her aksaklığın işi nasıl etkileyebileceği öngörülür. Beklenmeyen durumlarda görev dağılımının nasıl değiştirileceğine ilişkin planlamalar yapılır. Böylece işin aksamaması için önlem alınır ya da gerçekleşen riskler için çözümler geliştirilir.

Çalışma boyunca gerekli iletişim düzeni kurulur ve koordinasyon toplantıları yapılır. Böylece ayrıntıların gözden kaçırılmaması sağlanır.

Çalışma tamamlandığında ayrıntılı bir kapanış dokümanı hazırlanarak benzer çalışmaların daha kolay yapılması için zemin oluşturulur.

Projelerinizin planlanması ve yönetiminde size yardımcı olabiliriz.

  • Gereksinim analizi,
  • İş analizi,
  • Satınalma, şartname ve sözleşme yönetimi,
  • Çözüm tasarımı,
  • Maliyet ve kazanç hesapları,
  • Test yönetimi

gibi proje çalışmaları yapıyoruz. Bütün bu çalışmaları güncel proje yönetim disiplinlerine uygun olarak yapıyoruz.Proje Yönetimi

Projelerin doğru hedeflere yönelmesi için gereksinim analizi yapılır. Projelerinizin başarıya ulaşması için doğru yöntemlerle gereksinim analizi yapabiliriz.

Bilişim uzmanlarının ihtiyaçlarınızı ve işinizi doğru anlaması iş analizinin doğru yapılmış ve iyi belgelenmiş olmasına bağlıdır. Bilişim projelerinizde iş analizleri yapabiliriz.

Dış kaynaklardan ürün veya çözüm satınalırken sorunlarla karşılaşmamak ve muhtemel riskleri azaltmak için şartnameler veya sözleşmeler hazırlamak gerekir. Yasal geçerliği olan, sizi zarardan koruyacak şartname ve sözleşmeleri hazırlayabiliriz.

Projelerde çözümün tasarımı önceden yapılmalıdır. Böylece elde edilecek sonucun gereksinimlerinizi hangi ölçüde karşılacağını bilir ve buna göre planlama yapabilirsiniz. Süreç yönetimi, organizasyonel yapılanma, yasal uyumluluk gibi projeleriniz için çözüm tasarımları hazırlayabiliriz.

İş yazılımları işinizin eli ayağıdır. İşinizle ilgili kayıtların tutulması, iletişimin sağlanması, raporların alınması için iyi iş yazılımları kullanmalısınız. İş yazılımlarınızı geliştirebilir, yazılımlar arası entegrasyonları yapabiliriz.

Bilişim projelerinde iş tamamlandıktan sonra testler yapılması gerekir. Çünkü, planladığınız işlerin yapılmış olması elde ettiğiniz ürünün doğru çalıştığını garanti etmez. Özellikle yeni geliştirilen yazılımların ve değiştirilen süreçlerin hem fonksiyonlar hem de performans testlerini yapabiliriz.

Karmaşık bilişim sistemlerinin kurulum ve entegrasyon çalışmalarını yapabiliriz.Telefon: +90 (544) 421 49 89
E-mail: dakkurt@yahoo.com
© 2014 Dursun Akkurt, Tasarım: Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
© Telif Hakkı ve Yasal Kullanım Koşulları