PERFODA
Kişisel Gelişim Hizmetleri 

Bilgi Kirliliğine Karşı

Dursun Akkurt, Ocak 2008

Bu yazının son sürümüne http://www.ak-kurt.com/BilgiKirliligi.shtml adresinden erişebilirsiniz.

Gelişen bireysel ve kitle iletişim araçları, değişen iş dünyası, gelişen şehir yaşamı giderek daha fazla bilgi üretilmesine ve daha fazla mesaj yayınlanmasına yol açıyor. Mesajların çoğu alıcının ilgi alanının dışında veya yararsız bilgi taşıyor. Eksik, yanlış veya yanlı mesajların yarattığı bilgi kirliliği yaşamımızı etkiliyor.

Giderek yoğunlaşan bilgi kirliliği ile başaçıkabilirmiyiz?

Yazının tam metni ...

İçindekiler

Özet:

Maruz kaldığımız yoğun iletişim, davranış biçimimiz ve kişisel yanlılıklarımız ciddi bir bilgi kirliliğine yol açıyor. Bilgi kirliliği yararlı bilgi edinme ve kullanma şansımızı azaltıyor. Bilgi kirliliği kararlarımızı ve yaşam kalitemizi tehdit ediyor. Bazı durumlarda bilgi kirliliğinden kaçınmak, hatta kirliliği farketmek mümkün olmuyor.

Bilgi kirliliğinin dışsal ve içsel kaynaklarını tanımak, mücadele etmek için ilk adım olabilir. Bilgi kirliliği ile başa çıkmak için bilgi edinmeye ilişkin dış ve iç faktörlerin iyileştirilmesi gerekir. Alınan bilginin düzenlenmesi, doğrulanması, tekrarlanması kirliliği azaltmak açısından yararlı olur. Dikkat, algı, bellek, öğrenme, karar verme gibi zihinsel özelliklerin geliştirilmesi de bilgi kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdir.

Bilginin kullanılması sınanması açısından yarar sağlar. Kullandığımız bilginin yararı hakkında net bir fikre sahip olabiliriz. Ayrıca dışardan alınacak geribildirimlerle bilginin iyileştirilmesi ve artırılması mümkün olur.

Bilgi kaynakları ve iletim ortamı gibi dış etkenleri anlayarak, okuma, izleme gibi davranışlarımızı düzenleyerek, kişisel yanlılıklarımızın farkında olarak ve kendimizi geliştirerek bilgi kirliliğinden kaçınabiliriz.Telefon: +90 (544) 421 49 89
E-mail: dakkurt@yahoo.com
© 2014 Dursun Akkurt, Tasarım: Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com