Merhaba

Bilişim teknolojileri yaşamımızı kolaylaştırıyor ve değiştiriyor. Davranışlarımız, ruh halimiz, iş süreçlerimiz, kültürümüz, toplumumuz değişiyor. Diğer taraftan talep ettiğimiz, benimsediğimiz, yatırım yaptığımız teknolojiler gelişiyor. Sürekli, karşılıklı bir etkileşim var. Bu süreçte psikoloji biliminin bilişimi anlama ve gelişimine katkıda bulunma potansiyeli çok yüksektir. Bilişimin de psikolojiye katkıları büyük olacaktır.

Dursun Akkurt psikoloji eğitimi almış bir bilişimcidir. Deneysel Psikoloji yüksek lisansından sonra bilişim alanına yönelmiş ve Yazılım Proje Yöneticisi olarak iş hayatına devam etmiştir. İş hayatı boyunca psikoloji ve bilişim ilişkisinin farkında olmaya, iki alandaki deneyimlerini sentezlemeye çalışmıştır.

www.ak-kurt.com, Dursun Akkurt'un yaşam boyu edindiği birikimleri paylaştığı kişisel web sitesidir. Burada özellikle bilişim, iş yaşamı ve psikoloji alanlarında edinilmiş birikimler sunulmaktadır. İçeriğin bir bölümü akademik inceleme niteliğindedir ve pek çok akademik araştırmaya kaynak oluşturmuştur. Sunulan bütün içerik tartışmaya açıktır. Eleştiri, öneri ve görüşlerinizi mail yoluyla yazara iletebilirsiniz.

Konular:

  • Bilişim: Bilgi güvenliği ve insan, bilgisayar etkileşimi,
  • Süreç Yönetimi: İş süreçleri ve bilgi sistemleri,
  • Proje Yönetimi: Proje planlama ve yönetme,
  • Psikoloji: Sosyal etkileşim, kişisel gelişim,
  • Diğer Konular: Bilim, kültür, teknoloji.

Bu konular ilginizi çekiyorsa veya yazılanlar hakkında söylemek istediğiniz varsa bize yazın. Görüşlerinizi öğrenmekten mutlu oluruz. E-mail: dakkurt@yahoo.com

Emek verilerek hazırlanmış olan içeriğin telif hakları yazara aittir ve ilgili yasal mevzuatla korunmaktadır. Esasen kâr amacı gütmediği halde içeriğin bir gelir kaynağı olma potansiyeli vardır. Buradaki yazılar ve diğer içerik izin alınmadan ve kaynak belirtilmeden kullanılamaz Lütfen, Telif Hakkı ve Yasal Kullanım Koşullarına dikkat ediniz.

Bilişim

İşlerimizi bilgi ile yaparız. Bilgi işimizin damarlarında dolaşan kan gibidir. Bilişim sistemleri ise kalbimiz ve damarlarımız gibidir. "Bilişim" terimi sadece sistemleri değil, sistemler üzerinde işlediğimiz bilgiyi de kapsar.

Bilişim sistemleri işimizi kolaylaştırır ve verimimizi artırır. Bunun için sistemleri doğru yapılandırmamız ve doğru kullanmamız gerekir. İşimizi aksatmadan yapmamızı sağlayan, kesintisiz ve hızlı çalışan, maliyeti düşük ama verimi yüksek bir sistem iyi bir bilişim sistemidir.

Bilgi İşlem Sistemleri için Güvenlik Politikası
Bilişim sistemlerinin güvenlik risklerini yönetmek için nitelikli politikalar geliştirilmesi gerekir. Nasıl?
Devamı...
Email Güvenliği
Eposta sistemlerinin nasıl çalıştığını ve eposta sistemlerine ilişkin güvenlik risklerini biliyor muyuz?
Devamı...
İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi
İnsan ve bilgisayar etkileşiminin psikolojik ve sosyal boyutu üzerine bilişimci sohbetleri.
Devamı...
Bilgi Ticareti
İnternet üzerinde sahibi ya da konusu olduğumuz bilgiler bilgimiz dışında alınıp satılıyor.
Devamı...
İş Süreç Yönetimi Sistemleri
İş süreçlerini hızlı ve hatasız işletmek isteyen yöneticiler ve iş süreç yönetimi yapanlar için öneriler. Amaç iş süreçlerinin bilgi sistemleri üzerine aktarılmasında kritik noktalara dikkat çekmektir.
Devamı...
Taşınabilir Cihazlar Bizi Değiştiriyor
Taşıdığımız cihazlarla evde, yolda, işyerinde çalışıyoruz, eğleniyoruz, öğreniyoruz, haberleşiyoruz.
Devamı...
Proje Yönetimi

Zaman zaman atılımlar yaparız; işimizde bir geliştirme, yeni bir iş kurma, yeni bir ürün yapma, bir sosyal fayda sağlama, hatta kişisel durumumuzda bir değişiklik. Bunları sınırlı bir zaman içinde, belirli kaynakları kullanarak bir düzen içinde yapmanın yolu projeye dönüştürmektir.

Projeler fikirden başlar. Sonra kaynaklar, iş adımları, ara hedefler ve nihai hedef belirlenir. Proje ekibi, proje planı, işbirliği ve iletişim düzeni oluşturulur. Hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir düzen içinde çalışılır.

Bu bölümde proje planlama ve yönetimine ilişkin bazı konulara değinilmektedir.

Proje Yönetim Sürecinin 5 Aşaması
Proje yönetim süreci aşamaları kabaca özetlenmiş ve proje yönetiminin ana hatları çizilmiştir.
Devamı...
Proje Zaman Yönetimi
Proje süreci, fikirden başlayıp istenen fayda elde edilene kadar uzanan süreyi kapsar. Sürecin tümünde zaman yönetimi yapılmalıdır. Çünkü proje süresi uzadıkça maliyet artar ve toplam fayda azalır.
Devamı...
Proje Yatırımının Parasal Geri Dönüşünü (ROI) Hesaplama
İş yapmanın temel amacı para kazanmaktır. Yatırımın parasal geri dönüşünü hesaplamak projenin faydalı olup olmayacağını önceden görmeye yardımcı olur.
Devamı...
Proje Dokümanları
Projelerde bilgi ve deneyim paylaşımı büyük önem taşır. Bunun en geçerli yollarından biri nitelikli dokümanlardır.
Devamı...
Proje Toplantısı Nasıl Yapılır?
Başarılı bir proje toplantısı yapmak için nasıl hazırlanmalıyız? Toplantı nasıl yönetilmeli? Proje toplantısı yapmanın belirli bir yolu, yordamı var mı?
Devamı...
Proje Başarısı Nasıl Ölçülür?
Amacın gerçekleştirilmesi tek başına yeterli bir proje başarı göstergesi değildir. Proje disiplinine, kurum politikalarına ve kurum stratejisine uygunluk da önemli başarı göstergeleridir.
Devamı...
Proje Ekibi Kurmak ve Yönetmek
Proje ekiplerinin kurulması ve yönetilmesi özel bir bilgi ve beceri alanıdır. Kurum organizasyonu, projenin kapsamı, görevler, beceri ve deneyimler proje ekibinin kurulması ve yönetiminde etkili olur.
Devamı...
Süreç Yönetimi

İyi işleyen iş süreçleri verimi, müşteri memnuniyetini, çalışan mutluluğunu ve karlılığı arttırır. İş kazalarını, fire ve hata miktarını azaltır.

Şu anda her şey yolunda görünse bile işinize farklı bir gözle bakılması farkındalığınızı artırır. Sadece iş süreçlerinizin tespit edilmesi ve belgelenmesi bile işinizi geliştirmenize yardımcı olur. Süreçlerinizin ölçülmesi ve kaydedilmesi halinde zayıf yanlarınızı görür ve önlemler alabilirsiniz. Aksayan iş süreçlerinizin yeniden tasarlanması ve iyileştirilmesi veriminizi arttırır.

İş Süreç Yönetimi Nedir?
İş süreç yönetiminin esas amacı insan hatalarını azaltmak ve iş yapanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır.
Devamı...
İş Süreç Yönetimi Sistemleri
İş süreçlerini hızlı ve hatasız işletmek isteyen yöneticiler ve iş süreç yönetimi yapanlar için öneriler. Amaç iş süreçlerinin bilgi sistemleri üzerine aktarılmasında kritik noktalara dikkat çekmektir.
Devamı...
Kurumiçi Rekabet
Rekabet ile çatışma arasındaki ilişkiyi doğru kavramak gerek. Rekabet, aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış biçiminde ifade ediliyor. Rekabet çatışmadan farklıdır.
Devamı...
Work 2.0
Work 2.0’la amaç, insana karşı, gelir ikilemini yeni bir boyuta taşımak ve insana verilen değeri artırarak geliri de artırmaktır.
Devamı...
Bill Jensen'in Work 2.0 Modeli ve Yaşadıklarımız?
Çalışan, çalıştıran ve müşteri ilişkilerinin değişiyor. Kuruluşların bu özellikleri anlayıp buna uygun yapılar geliştirmeleri gerekiyor.
Devamı...
Psikoloji

Bolca bilgi, biraz zeka, bir tutam duygusal zeka, göz kararı yaratıcılık kişinin içinde harmanlanıp, kişi özgürce ve mutlu yaşama katılır. İşte kişisel gelişim budur.

Artık insanın kendine ve çevresine uyumu yeterli degil. Kendini aşan, değişen ve fazladan üreten insan aranıyor. Kolay değil. Kişisel gelişiminize zaman ayırmak zorundasınız.

Bilimsel psikoloji kişisel gelişim yolunuza ışık tutacak en güvenilir bilgi kaynağıdır. Aslında genel olarak bilimsel yaklaşımın ve özel olarak da psikoloji konularının öğrenilmesi kendi başına kişisel gelişim yollarından biridir.

Doğal olarak kişisel gelişim sadece davranışsal sorunların anlaşılması ve giderilmesi değildir. İşinize, aile yaşamınıza, sosyal ilişkilerinize ve kendinize ilişkin her şey kişisel gelişim yoluyla daha güzel olur.

Sosyal Beceriler: Benlik ve Kişilik
Benlik bireyin kendine ilişkin bilinçli algılarından oluşmaktadır. Kişilik ise bireyin kararlılıkla gösterdiği davranış örüntülerinden oluşur.
Devamı...
Sosyal Beceriler: Grup İçi Etkileşim
Grup ortak bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu topluluktur. Tutumler ve sosyal roller grup içi etkileşimin temel taşlarıdır.
Devamı...
Sosyal Beceriler: Temel İletişim Süreci
Kişler arası sorunların çoğu, hatta toplumsal sorunlar iletişim bozukluklarına bağlıdır. İletişim sürecinin doğru kavranması halinde sağlıklı iletişim kurulabilir.
Devamı...
Sosyal Beceriler: Etkin Dinleme
Etkin dinleme alıcı açısından iletişimdeki gürültüyü azaltma ve mesajı tam ve doğru olarak alma etkinliğidir/becerisidir.
Devamı...
Sosyal Beceriler: Empatik Yaklaşım
Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.
Devamı...
Sosyal Beceriler: İnsanları Nasıl İkna Edebiliriz?
Önce dinleyelim, sonra kendi fikrimizi söyleyelim. Karşımızdaki ile saygı ve sevgi bağı kuralım. Karşımızdakinin haklılık payını gözardı etmeyelim. Mutlu sona ulaşmak için her şeyi kazanmak gerekmez.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Farkındalık
Kişisel gelişim, sürekli olarak kendinin farkında olmak, farkında olarak sorun çözmek ve farkında olunan sonuçlar üretmektir
Devamı...
Kişisel Gelişim: Yaklaşımlar
Kapsamın genişliği ve belirsizliği doğal olarak çok sayıda farklı kişisel gelişim yaklaşımının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Davranış Bilimleri
Psikolojinin çalışma alanı kişisel gelişimi bütünüyle kapsar. Kişisel gelişim alanı genel olarak davranış bilimlerinden çok yararlanır. Spor, sanat ve felsefe de insan davranışları ile ilgilenir.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Sosyal Bilimler
Sosyoloji, ekonomi, işletme, yönetim gibi bilim dallarının kişisel gelişim alanına katkıları farklı bir kategori oluşturur. Sosyal bilimlerden kişisel gelişim alanına çok önemli katkılar yapıldığını söyleyebiliriz.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Din Öğretileri ve Felsefe
Din öğretileri tanrının mesaj ve emirleri yanında din önderlerinin yorum, nasihat ve emirlerini de kapsar. Felsefe ise tümüyle insan ürünüdür. Bunların kişisel gelişim alanına önemli katkılar yapılmaktadır.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Diğer Yaklaşımlar
Kişisel gelişim alanına önemli katkısı olan spor, sanat ve diğer disiplinler üzerinde durulmuştur. Çok sayıda farklı disiplin kişisel gelişim alanına katkıda bulunmaktadır.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Nerden Başlamalı?
Kişisel gelişim için yola çıkacağımız nokta kendimize ilişkin bir sorunu farkettiğimiz andır. Kendimizi veya başkalarını dinleyerek başlayabiliriz. Sabırlı olmalıyız. Kişisel yanlılıklarımıza dikkat etmeliyiz.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Nasıl Başlamalı?
Farklı yaklaşımlar kişisel gelişim için farklı yol ve yöntemler önerirler. Doğru yol ve yöntemin belirlenebilmesi için ilk adım sorunun tanımlanması, sınırlarının doğru çizilmesidir.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Kök Nedenler
İkinci adım sorunun kök nedenlerini belirlemek ve bu nedenler üzerinde çalışan yaklaşımları belirlemektir. Böylece bir sonraki adımda farklı yaklaşımlardan uygun çözüm yöntemleri seçilebilir.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Yöntemleri Belirlemek
Kök nedenlerin ortadan kaldırması ya da etkisizleştirilmesi için uygun yöntemleri seçmek gerekir. Yöntemlerin kök nedenler üzerinde etkili olması, değişim hedeflerini gerçekleştirebilmesi gerekir.
Devamı...
Kişisel Gelişim: Engeller
Kişisel gelişim engellerinin en önemlileri kendi içimizden kaynaklanır. Kendimize saygımız, kendilik değerimiz, bilişsel dengesizliklerimiz ve hatalı tutum ve düşünce kalıplarımız gelişimi engeller.
Devamı...
Düşünme ve Yaratıcılık
Bilimsel düşünme yöntemi ve farklı iş alanlarında yöntemli düşünme konusunda geliştirilmiş teknikler özetlenmektedir.
Devamı...
Yaratıcılık ve Rekabet
Yaratıcılık iş alanında çok değerli bir özelliğe dönüşür. Ürünün tasarlanması, üretilmesi, satılması, alınması ve tüketilmesi sürecinin tümünde yaratıcılık çok önemli rol oynayabilir.
Devamı...
Taşınabilir Cihazlar Bizi Değiştiriyor
Taşıdığımız cihazlarla evde, yolda, işyerinde çalışıyoruz, eğleniyoruz, öğreniyoruz, haberleşiyoruz.
Devamı...
İyi Düşün Doğru Karar Ver
Çoğumuzun bildiği gibi, Doğan Cüceloğlu her biri onlarca baskı yapmış bir dizi kitabın yazarıdır. Bu kitaplarda kişiler arası etkileşim ve kişilik gelişimi konuları işlenmektedir.
Devamı...
İnanan Beyin
"İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreçleri" kitabında insanın düşünme, anlama ve inanma mekanizmaları bilimsel gözlem, din ve felsefe kaynaklarına atıfla açıklanıyor.
Devamı...
Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımı
İnternet ve sosyal medya kullanımının yaşamımız üzerindeki etkisini anlamaya çalışıyoruz. Günlük hayatımızdaki yerini, faydalarını, zararlarını ve olumlu kullanma önerilerini paylaşıyoruz.
Devamı...
Psikolojik Testler ve Türk Kültürü
Örnek ve kaynaklardan yararlanarak, psikiyatri kliniklerinde ve rehberlik merkezlerinde sıklıkla kullanılan psikolojik testlerin kültürümüze uygunlukları tartışılmıştır.
Devamı...
Diğer Konular

Burada paylaşılan bütün içeriğe destek oluşturan kavramlar var: bilim, gerçek, doğru, bilgi, kültür, haber vb. Bu kavramlar ve ilişkileri üzerine çok çeşitli ghörüşler hatta felsefeler geliştirilmiştir. Biz burada sadece kavramların tanımı ve mümkün olduğunca bilimsel destekleri üzerinde duruyoruz.

Bilimsel Gerçek ve Doğru Nedir?
Bilim, doğru ve gerçek terimleri birlikte ya da ayrı ayrı çok sık kullanılan terimlerdir. Dikkat edildiğinde terimlere yüklenen anlamların önemli farklılıklar gösterdiğini farkedebiliriz.
Devamı...
Bilgi Kirliliğine Karşı
Maruz kaldığımız yoğun iletişim, davranışlarımız ve yanlılıklarımız bilgi kirliliğine yol açar. Bilgi kirliliği yararlı bilgi edinme ve kullanma şansımızı azaltıyor, kararlarımızı ve yaşam kalitemizi tehdit ediyor.
Devamı...
Haber Alma ve Bilgi Edinme
Basın, radyo, televizyon ve internet bilgi edinme kaynakları olarak çok etkili ve yaygın kullanılıyor. Kaynağı ne olursa olsun bilginin doğru, güvenilir ve tam olması gerekir.
Devamı...
Teknolojinin Kültür Üzerindeki Etkisi
Teknoloji kendisi de bir kültürel unsur olarak kültür üzerinde çeşitli etkiler oluşturuyor. Bu yazıda teknolojik gelişmenin farklı boyutlarda kültür üzerindeki etkilerini inceliyoruz.
Devamı...
Fotoğraf Sanatına İlişkin
Fotoğraf çekmeyi veya sadece fotoğraf izlemeyi sevenler için küçük bir pencere. Amacımız fotoğraf çekmekle fotoğraf sanatı arasındaki ilişki hakkında kısa bir değerlendirme yapmaktır.
Devamı...
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
Amyotrofik lateral skleroz (ALS) veya Motor Nöron Hastalığı (MNH) olarak da bilinen bir sinir sistemi hastalığıdır.
Devamı...